Статут учнівського самоврядування «Інсайт»

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування є виконавчим органом, який покликаний активно сприяти становленню згуртованого колективу як дійового засобу ідейно – морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків.

Учнівське самоврядування «Інсайт» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

1.2. Учнівське самоврядування підтримує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з батьками і педагогами.

2. Мета та завдання організації самоврядування

2.1. Різносторонній розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.

2.2. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

2.3. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.4. Сприяти навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів.

2.5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

2.6. Організація співробітництва з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

3. Учнівське самоврядування ставить собі завдання:

3.1. Розв'язання загальних проблем школи.

3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виховання у школярів соціальної та громадської відповідальності, надання можливостей для особистого, соціального та творчого росту школярів.

3.3. Об'єднання та реалізація ідей та інтересів школярів у роботі різних сфер діяльності.

3.4. Залучення школярів до активної участі у волонтерській діяльності.

3.5. Формування загальної культури, організація змістовного дозвілля школярів.

3.6. Створення умов для духовного зростання особистості та пошуку свого місця у житті.

4. Діяльність організації учнівського самоврядування базується на наступних основних принципах:

4.1. Толерантність.

4.2. Самоорганізація.

4.3. Демократичне обговорення рішень, які приймаються.

4.4. Повага до інтересів, достоїнства та думки кожного члена учнівського самоврядування.

4.5. Свобода дискусії, етичність роботи самоврядування.

4.6. Повага думок меншості.

5. Органи управління учнівського самоврядування

5.1.Учнівське самоврядування в школі є педагогічно доцільним способом організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

5.2. Виконавчим органом самоврядування є учнівський парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

5.3. Головою парламенту може бути обраний учень 8-11класу, який має досвід роботи у шкільному самоврядуванні не менше одного року.

5.4.До складу парламенту входить 6 міністерств, яких призначає президент з числа членів комісій (за їх бажанням). В учнівському парламенті діють такі міністерства:

  • Міністерство освіти і науки;
  • міністерство культури і дозвілля;
  • міністерство добрих справ;
  • міністерство інформаційних технологій;
  • міністерство оформлення та дизайну;
  • міністерство спорту

6.Члени учнівського самоврядування, їх права та обов'язки:

6.1. Членство в організації самоврядування може бути припинено: внаслідок закінчення школи, особистої письмової заяви до Парламенту, виключення з учнівського самоврядування за дії, несумісні з даним Статутом.

6.2. Всі члени організації мають рівні права:

– обирати та бути обраними до керівних органів учнівського самоврядування;

– брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;

– вносити свої пропозиції та відкрито висловлювати свої думки стосовно проблем,
що вирішуються.

6.3. Всі члени учнівського самоврядування мають обов'язки:

– дотримуватися дисципліни, виявляти ініціативу, сумлінно виконувати доручення;

– впроваджувати в життя рішення керівних органів учнівського самоврядування, які прийняті на підставі загальної згоди.

Кiлькiсть переглядiв: 0