Умови проведення

1. Конкурс проводиться у три етапи:

- І етап - районний (міський);
- II етап - обласний;
- III етап - Всеукраїнський (фінальний).

2. У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють.

3. Організацію та керівництво І та ІІ етапами Конкурсу здійснюють місцеві органи управління освітою.Координацію І та ІІ етапів Конкурсу забезпечують територіальні відділення Малої академії наук України (за їх наявності).

4. Строки, місце проведення, визначення результатів І етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, та строки подання робіт визначаються наказами місцевих органів управління освітою.

5. ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:
- літературознавства,фольклористики та мистецтвознавства;
- мовознавства;
-
філософії та суспільствознавства;
-
історії;
-
наук про Землю;
- технічних наук;
-
комп`ютерних наук;
- математики;
- фізики та астрономії;
- економіки;
- хімії та біології;

- екології та аграрних наук.

6. Перелік наукових секцій, у яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, та базових дисциплін визначається щороку МОН України за поданням НЦ «МАНУ» та затверджується наказом МОН України.

7. Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, у яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

8. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу.За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в ІІ етапі.

10. Підсумки проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади у сфері освіти не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення ІІ етапу.

12. Безпосередню організацію та проведення ІІІ етапу Конкурсу забезпечує НЦ «МАНУ». Для участі потрібно:

  • заявки на участь у III етапі Конкурсу
  • науково-дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;
  • тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників ІІІ етапу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;
  • анкети учасників III етапу Конкурсу
  • по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 х 4,5 см.

14. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток).

15. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України, НЦ «МАНУ», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

16. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі забороняються.

17. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 0