Російська мова

9-і класи:

повт. параграф 31-34, впр. 200 (аналіз, схеми), №3 стор. 174, тести стор. 175-176;

бути готовими до к.р. з теми "ССК"

5-А, 5-В класи:

параграф 34 (читати, вивчити правила), впр. 232, 233

5-Б клас:

повторити параграф 24-27, виконати впр. 161, 162(за умовою)

6-і класи:

повт. параграф 28-30

7-і класи:

выписать 9-10 предложений с деепричастиями из поэмы М.Ю.Лермонтова "Мцыри" (см. учебник литературы)

8-і класи:

параграф 25, виконати впр. 180 (списати, указати "вводные слова")

10-А клас:

повт. тему "Прилагательное", впр. 232, 233

11-А клас:

підготувати матеріали до контрольного твору: впр. 265(у), 266, 267 - це матеріали до твору

Українська література

5 клас:

Читати ст. 209-213, вивчити напамять вірш ст.211

6 клас:

Читати ст. 167-178 знати пераказувати всі частини повісті

9-Б клас

Підручник с. 227, виконати завдання (1-6) письмово. Вивчити напам’ять уривок із послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» (від початку до слів …, щоб ви не вертались»

Українська мова

5 клас:

Повтор. параграф 44- 48 Впр. 391

6 клас:

Повтор. параграф 45-46 впр. 414, 410, 416 (тест)

9-В:

повт. параграф 22-25, готуватися до к.р. за темою "СР", впр. 342, Д - 344, тести стор. 158-159

8-і класи:

повт. параграф 22-24, готуватися до к.р., впр. 303, тести стор. 139

6-Б клас:

параграф 44 (знати теоретичний матеріал), табл. стор. 147 - накреслити в зошит

Підручник § 45, вивчити правило, вправа 408, 411 (ІІ); § 46 с. 146 вправа 416 (виконати тестові завдання письмово)

7-Б клас

Підручник § 29 вивчити правило, вправа 335, 337; § 30 вивчити правило, вправа 342

6-А клас

Підручник § 45 вивчити правило, вправа 408, 411 (ІІ)

9-А клас

Підручник § 24 вправа 322

7-А клас

Підручник § 29 вивчити правило, вправа 335, 337

Література

6-і класи:

повт. стор. 48-69, підготуватися до к.р.

7-і класи:

стор. 148-150 (конспект), прочитати "Пестрая лента" (стор. 150-188) - бути готовими до тестів

8-і класи:

опрацювати стор. 235-237(прочитати, відповісти на запитання)

9-і класи:

повторити стор. 128-182, підготуватися до к.р.

10-А клас:

! доповідь (3 хв.) Стендаль "Красное и черное";

прочитати О. Бальзак "Гобсек" (бути готовими до тестів)

11-А клас:

напам'ять 3 вірша (М. Гумільов, О. Блок, М. Цвєтаєва - за вибором)

Математика

6-б

п. 30,номера 1378,1379,1380,1381,1382

5-б

п. 29,номера 1187,1189,1198,1202,1204

Алгебра

11-А клас:

підручник 11 кл.: повт. параграф 4, відповісти на питання 1-6 (усно) стор. 42, виконати №№ 319, 241, 379, 658, 699, 1013

7-і класи:

збірник: виконати №№ 144(1-6), 145, 146(1, 2, 3), 148

10-А клас:

підручник 11 клас Є.П.Нелін: параграф 3, табл.3(вивчити), виконати №№ 6, 7 стор. 39;

параграф 4, табл. 4(вивчити) стор. 45, виконати №№ 8(3, 2), 9(1,3), 10(1,2), 13(1,2)

8-А клас:

повт. все про корені, підготуватися до к.р., виконати №№ 488, 512, 530(1-3), 532

8-Б клас:

п. 3.19,номера 635,638

9-А клас:

повторити тему "Системи рівнянь", підготуватися до к.р., виконати №№ 14.15, 14.17, 14.19

Геометрія

7-і класи:

параграф 4, п. 19, відповісти на питання 1-12(усно), виконати №№ 476, 478, 484

8-А клас

Прочитати п. 18, виконати №№ 608, 620, 624, 623, виконати тест стор. 146-147

8-Б клас:

п. 3.18 номера 614,612,620

9-А клас

повт. п. 5, виконати №№ 5.12, 5.19, 5.20, 5.26, 5.27, 5.31

10-А клас:

підручник Геометрія 11 клас (ак., проф. рівень) Г.П.Бевз стор. 6 параграф 1, питання 1-6 стор. 8 (усно), виконати №№ 1, 2, 11, 15, 22 стор. 9-11

11-А клас:

збірник: виконати №№ 441, 443, 446 стор. 91

підручник: параграф 28, питання 1-5 стор. 210(усно)

Історія України

8-мі класи

Підручник § 18-20 повторити, підготувати повідомлення «Б. Хмельницький як політик та людина» (підручник с. 146 – 148)

5-ті класи

Опрацювати с. 177-178, с. 184-186 читати

5-А

С. 132-136 читати, відповісти на запитання

6-ті класи

§ 42 читати, відповісти на запитання

7-мі класи

§ 15 читати, питання 9, 10 (усно)

9-ті класи

§ 21 повторити, § 22 опрацювати

10-А клас

С. 66-79 (підручник В. Власов, С. Кульчицький) опрацювати

11-А клас

§ 24 опрацювати, питання 4, 5 с. 213 (усно)

Англійська мова

5-і класи

Выучить слова с. 159 № 3, повторить слова по теме погода,

С. 160 № 1-3, с. 164 №1-2 (читать, перевод), с. 165 № 1-2, с. 166 № 1-2, с. 168 № 1-4 (перевод слов)

6-і класи

С. 131 упр. 4, с. 132 упр. 6, слова по теме

7-і класи

Несвит

С. 124 упр. 4, с. 125 упр. 7, с. 127 упр. 3 (слова по теме)

Морская

С. 78 выучить правило, с. 80 № 1-2 (читать, переводить), с. 81 № 5, с. 88 № 2,3, с. 190-195 читать, переводить+задания)

9-В клас

С. 147-149 читать, переводить, выучить слова

10-А клас

Написать резюме по тексту «Агата Кристи»

Біологія

8-Б клас

1. Опрацювати § 40 (повторити § 34-39)

2. Підготуватись до самостійної роботи (завдання на с 180)

10-А клас

Підготуватись до заліку за завданнями на стор. 209-210 (§30-34) або захисту творчих робіт)

11-А клас

1. Закінчити колективні творчі роботи за наданими темами. Підготуватись до захисту робіт

9-А, 9-В класи

Опанувати питання щодо мінливості організмів, повторити мутаційну мінливість, прочитати модифікаційну мінливість

6-ті класи

Повторити § 45, 46. За бажанням підготувати усне повідомлення «Значення рослин у природі та для людини»

Всесвітня історія

8-мі класи

Підручник § 13 опрацювати, питання 1-4 усно, скласти таблицю (питання 11) с. 104

7-мі класи

§ 14 повторити, § 1 (п. 3, 4, 5, 6) читати; документ с. 157, питання 3 (усно)

9-ті класи

§ 22 читати

10-А клас

§ 20 читати (до кінця)

11-А клас

§ 16-18 опрацювати, питання І, ІІ стор. 165 усно

Екологія

11-А

Закінчити оформлення колективних робіт за індивідуальними темами

Етика

6-ті класи

§ 2 читати, відповідати на запитання

Правознавство

9-А клас

Підручник § 11 повторити; § 12 опрацювати питання на с. 94 (1-4) усно

9-Б, 9-В класи

С. 150 практична робота, с. 141-151 читати

10-А клас

Підручник § 18 опрацювати, в кінці параграфу відповісти на питання усно

Природознавство

5-ті класи

1. Оформити проект

2. Опрацювати § 38

За бажанням усно з 1 (стор. 162) Станьте исследователями прибора

Фізика

7-е классы

§ 23, составить краткий конспект. Упражнение 23 № 5,6,7,8 решить в тетради

8-е классы

§ 31,32, краткий конспект. Упражнение 31 № 2,3,4 решить в тетради

9-е классы

§ 31, 32, краткий конспект. Упражнение 32 № 3, 4 решить в тетради

10-е классы

§ 39, 40, 41, краткий конспект. Стр. 136 вопрос № 1 ответить письменно; стр. 137 вопрос № 2,3 ответить письменно

11-А класс

§ 62,63, краткий конспект. Упражнение 31 стр. 197 № 1,2,6,7 письменно решить в тетради

Французька мова

6-ті класи

Написати питання до теми «Я, моя сім'я, мої родичі»

7-мі класи

Повторити відмінювання дієслів ІІІ гр. в Present

5-ті класи

Скласти міні-діалог за темою «Моя біографія»

9-ті класи

Повторити відмінювання займенникових дієслів (тема «Мій робочий день») в Present

Географія

6-і класи

параграф 47, стор. 191 - нанести на контурну карту річки світу

7-і класи

параграф 40, 41, стор 192 - виконати у контурних картах "Практична робота №10"

8-і класи

параграф 35-39, стор. 202 - виконати письмово практ. завд. №2

9-і класи

параграф 32, 33, підготувати доповіді на тему "Народні промисли України"

10 клас

параграф 34, 35, нанести на контурну карту субрегіони Азії

стор. 177 - виконати письмово завдання "Самоперевірка"

Інформатика

для груп Черкасової Ю. М.

2 кл – п. 21 повторить, № 3 стр. 95 выполнить . Сайт code.org (ученики – курс 2 – задание 3. Лабиринт. Последовательность) пройти задания.

2 кл – п. 21 повторить, № 3 стр. 95 выполнить . Сайт code.org (ученики – курс 2 – задание 3. Лабиринт. Последовательность) пройти задания.

3 кл. п. 17 повторить, № 2,3 стр. 82 выполнить

4 кл. – п. 21, 22 повторить, № 3 стр. 114 выполнить

5 кл. – п. 4.4 повторить, № 5,6 стр. 162 выполнить

6 кл – п. 3.4 повторить,Працюємо з комп’ютером стр. 123 выполнить (сайт scratch.mit.edu – вкладка создавай)

7 кл – п. 4.5 проработать, Працюємо з комп’ютером стр. 122 выполнить ( таблицу набрать самостоятельно по образцу)

8 кл. – п. 6.5 повторить, № 8 стр. 213 написать программу в тетради

9 кл. – п. 8.3 повторить, Работаем с компьютером стр. 231 (использовать сайт для создания векторных изображений https://cameralabs.org/4996-udobnyj-i-funktsionalnyj-onlajn-redaktor-sketchpad или https://photolessons.org/svg/ )

10 кл. – п. 3.5 повторить, № 7 стр. 163 выполнить практически.

11 кл. – п. 3.6 проработать, № 1-3 стр. 160 ответить на вопросы.

Для груп Дубровської А. Ф.

4-а,б,в п. 23 читать

8-а,б п. 6.3,номер 3,4 выполнить, п. 6.4 читать

6-а,б п. 3.4 повторить,

Кiлькiсть переглядiв: 562